Vilja logo

Publisert 20. juli 2022

Kvinner og vennskap

Vi kvinner er voktere av hverandres hemmeligheter, vi deler oppturer og nedturer, vi søker hverandre for råd og er hverandres støtte gjennom det eventyret vi kaller livet. Gjennom forelskelser, jobbmuligheter, fødsler, brudd, nye forelskelser, nye jobbmuligheter, nye brudd... deler vi latter, gråt, glede, sorg og timevis med samtaler. Men hva er det egentlig som gjør det kvinnelige båndet så sterkt – om i det hele tatt noe? Vi i Vilja er nysgjerrige og har tatt et dypdykk i temaet kvinner og vennskap.

Vennskap er et tema som er forsket mye på, også vennskap mellom kvinner. Funnene viser at vi kvinner spesielt drar nytte av vennskap med hverandre, og at våre venninneforhold har en stor positiv påvirkning på vår helse og lykke gjennom livet - men hvorfor er det slik?

Forskjeller mellom kvinner og menn

Psychology Today mener det er store forskjeller mellom kjønnene når det kommer til måten vi engasjerer oss i og reagerer på i ulike situasjoner, og at ulike måter å kommunisere på skaper ulikheter i hvordan vi gir støtte. I hovedsak har kvinner emosjonelle og empatiske responser, mens menn gjerne er mer konkrete, gir råd eller henviser til fakta. (Her finnes så klart unntak fra regelen).

Det er også funnet utbredte forskjeller mellom kvinnelige og mannlige vennskap. Menn har ofte en stor sosial omgangskrets, relasjoner knyttet til felles aktiviteter og utveksling av tjenester, og seg imellom snakker de lite om følelser. Kvinners sosiale sirkel er ofte mindre og vennskapene er bygget på emosjonelle verdier og deling av følelser. Videre har kvinner generelt oftere mer kontakt med hverandre i hverdagen, i forhold til menn som er mindre flinke til å opprettholde den jevnlige kontakten.

Psykologen Breanna Jayne Sada mener at venninner er viktige for oss. Gjennom livet deler vi kvinner opplevelser og erfaringer som menn ikke har forutsetning for å forstå, rett og slett fordi de er menn og vi kvinner. Sannheten er at det å ha kvinnelige venner er utrolig viktig, både for fysisk og mentale helse, sier hun.

Helseeffekter og viktigheten av vennskap

Naturlig nok er det er ikke kun kvinner som tjener positivt på vennskap og grupperelasjoner. Forskningen viser at begge kjønn har svært positive helseeffekter av vennskap - og at ensomme mennesker blir oftere syke, har flere psykiske plager og dør tidligere enn de med et godt støttenettverk. Vennskap gir oss et sterkere immunforsvar, senker blodtrykket, beskytter mot hjerteproblemer og har til og med vist seg å ha en positiv effekt på demens!

Studiene viser derimot også at menn er mer avhengig av ekteskapet for å unngå de negative effektene av ensomhet. Gifte menn er markant sunnere og lever lengere enn både ungkarer og enkemenn. Hos gifte kvinner ser man ikke samme positive effekter av ekteskapet, og gifte kvinner har det bare litt bedre enn ugifte kvinner og enker når det kommer til helse og sosial støtte. Dette mener forskerne kommer av kvinnenes dype vennskap, utenom ekteskapet, som gjør støttenettverkene deres mer motstandsdyktige enn menns. Som igjen, kan bidra til å forklare hvorfor kvinner generelt har lavere forekomst av hjertesykdom og lengre forventet levealder enn menn.

Blogg Collage

"Sannheten er at det å ha kvinnelige venner er utrolig viktig, både for fysisk og mentale helse."

Vennskap og stress

Vennskap har generelt en stressregulerende effekt på både kvinner og menn, men igjen er det markante forskjeller mellom kjønnene ifølge en studie gjort av Universitetet i California (UCLA).

Den største forskjellen ligger i ønsket om å knytte seg til andre og sannsynligheten for å oppsøke hjelp i stressende sitasjoner.

Gjennom hele livssyklusen ser man at kvinner søker støtte i tider med stress. Vi prater oss gjennom ungdomsårene med menstruasjonskramper, studenttilværelser med lange studiedager, voksenlivet med tidkrevende barn – og på våre eldre dager med kroppslige plager. Å dele gir oss igjen helsefremmende effekter av redusert stress. Interessant er det også at funnene viser at de stressreduserende fordelene hos kvinnene er mer konsistente når støtten kommer fra en annen kvinne. Menn på den andre siden, har en tendens til å hverken ønske eller oppsøke hjelp fra andre i tider med stress.

Studien hevder at det faktisk er en spesiell tilknytning mellom kvinner som kan knyttes til en helt spesiell biologisk effekt som oppstår i forbindelse med kvinnelige stressreaksjoner: «Oksytocin-effekten».

Oksytocin-effekten

Mannlige stressreaksjoner knyttes til en «kamp-eller-flukt-respons» styrt av hormonene testosteron og adrenalin, som skal forberede kroppen til angrep eller rask fart. Kvinnelig­e stressresponser derimot, antas å ha evolusjonært utviklet seg på måter som ikke bare skal beskytte kvinnen selv, men også avkommet hennes. I tillegg til adrenalin reagerer kvinner derfor også på stress med en «pleie og bli venn med-respons» og frigjøring av hormonet Oksytocin. Når hormonet frigjøres i kroppen oppmuntres kvinnen til å ta vare på barnet sitt og oppsøke sosial kontakt med andre kvinner. Når kvinner tilbringer kvalitetstid med andre kvinner frigis mer Oksytocin og Serotonin, som ytterligere lindrer stress, reduserer angst, gir oss en følelse av velvære og gjør oss roligere. Samme effekt er ikke funnet hos menn.

Et usynlig bånd?

Kvinners avhengighet av venninner og fordelene vennskapene gir finner vi på tvers av etnisitet, kultur, inntekt, alder, historie - og til og med arter. Det ligger naturlig i oss å løfte hverandre og ta vare på hverandre med omsorg. Men er kvinners vennskap unikt over menns? Får vi fordeler fra kvinnelige vennskap, som ikke oppnås med mannlige partnere eller ektemenn? Blant forskere er svaret et noe skuffende.. kanskje. Blant kvinner selv, oss åtte i Vilja inkludert, er imidlertid svaret ofte: JA!

Vi har selv kjent på følelsen av et nært venninneforhold, men også hvordan det i en gruppe av ukjente kvinner relativt raskt kan oppstå en helt spesiell følelse av ærlighet, empati og forståelse. Vi kjenner det usynlige båndet til våre kvinnelige medsøstre etter årevis med samtaler, timevis med latter og litervis med tårer – og hvordan det er lettere å dele, forstå og føle seg forstått av andre kvinner enn menn, rett og slett fordi de kan forstå oss fra et kvinnelig perspektiv. Denne helt unike følelsen må vel bety at vi kvinner har noe helt spesielt oss imellom?

Ta vare på vennskapet

Spesielle bånd eller ikke, harde fakta viser at vennskap, uavhengig av kjønn, ikke bare er viktig - men livsviktig. Vennskap beskytter oss, har helsefremmede effekter og gjør oss lykkeligere. Vi i Vilja vil derfor oppfordre deg til å ta vare på venninnene dine. Vi har forståelse for at hverdagen er travel, at livet går i bølgedaler og kontakten med hverandre like så. Men dårlige perioder betyr ikke at vennskapet er over, det betyr bare at vi må jobbe ekstra hardt for å ta vare på venninne-forholdene våre! Ring hverandre i hverdagen, sett av tid til å treffes på en café, dra på trening sammen eller reis på jentetur - når alt kommer til alt, er det det å være sammen som betyr noe <3Kilder:
Forbes: Women Need A Sisterhood: Finding More Success By Supporting Each Other
UCLA: Biobehavioral Responses to Stress in Females: Tend-and-Befriend, Not Fight-or-Flight
Psychology Today: How Are Men’s Friendships Different From Women’s?
The Seattle Times: Science confirms that women reap health benefits from friendships
Pru Life U.K: How having strong female friendships benefit your wellbeing

Følg oss på IG @Viljareiser

Om kvinnehelse og trening