Vilja logo

Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. I teksten under finner du informasjon om hvordan vi behandler og bruker dine personlige opplysninger.

<p>Bilde av 4 kvinner i solnedgang som lager hjerter med hennende. Viljareiser personvern</p>

Retningslinjer for Personvern beskriver hvordan Velværereiser AS (Vilja) håndterer personopplysninger.

Ved å bruke våre tjenester kan kunder og brukere (du, dere), gi personopplysninger til oss som privatpersoner eller som representanter for selskap. Vi fungerer som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og behandling av disse i samsvar med disse Retningslinjene for Personvern.

1. Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi ivaretar din personlige integritet. Det er derfor viktig for oss å beskytte dine personopplysninger og sikre at vår behandling av personopplysninger er riktig og lovlig. Retningslinjene for Personvern vil hjelpe deg å forstå hvilke personopplysninger vi innhenter og hvordan det blir brukt når du bruker våre tjenester. Vi ber om at du leser Retningslinjene for Personvern nøye og gjør deg kjent med dets innhold, ettersom den gjelder enhver bruk av våre tjenester uansett hvem du er og vårt forhold til deg.

2. Hvilken informasjon behandler vi?

Vi behandler personopplysninger slik som fornavn, etternavn, e-postadresse, fødselsdato (ikke personnummer), telefonnummer og betalingsinformasjon når du bruker våre tjenester, inkludert når du registrerer en brukerkonto, inngår en avtale, bestiller en reise, gir betalingsinformasjon eller på noen andre måter gir oss dine personopplysninger.

Når du bruker vår nettside uten å logge inn med en konto, registrerer eller på andre måter overfører informasjon til oss, samler vi inn data som nettleseren din overfører for å muliggjøre ditt besøk på vår nettside, så som IP-adresse, dato og tidspunkt for ditt besøk, tidssonedifferanse til Greenwich Mean Time (GMT), undersider du besøker, status for tilgang/HTTP-kode for status, overført data i hvert tilfelle, nettsiden du starter ditt besøk fra, nettleser, operativsystem og overflate, språk og versjon for nettleseren.

Når du importerer kontakter til nettverket ditt i våre tjenester, lagrer vi informasjonen du laster opp til våre tjenester og bruker det for å gi deg muligheten til å utnytte tjenestene til det fulle, og bruke kontaktene dine i dette henseende. Alle personopplysninger du importerer til nettverket ditt på denne måten er dekket av våre Vilkår og Betingelser, Bruksvilkår og disse Retningslinjer for Personvern. Dette betyr blant annet at du må ha innhentet samtykke fra kontaktene du har importert informasjon om til nettverket ditt for å kunne gjenbruke personinformasjon i nettverkstjenesten og på måten beskrevet i disse Retningslinjene for Personvern, dersom slikt samtykke er nødvendig for å oppfylle gjeldende rett.

Ved hjelp av våre tredjepartsleverandører, kan vi supplere informasjonen om dine kontakter med informasjon som er allment tilgjengelig på internett, så som fornavn, etternavn og bilde.

3. Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine for å levere, forbedre og utvikle våre tjenester, administrere kontoen din og oppfylle våre forpliktelser til deg.

Vi bruker også personopplysningene dine for å kommunisere med deg om våre tjenester, informere deg om våre regler og betingelser, og for markedsføringshenvendelser fra oss og våre partnere. Imidlertid vil markedsføringsmeldinger ikke bli sendt elektronisk dersom du ikke har godkjent det gjennom dobbel opt-in-modellen for å motta markedsføringsmeldinger (i den utstrekning slik fremgangsmåte er påkrevd etter gjeldende rett). Når du oppgir din e-postadresse kan du også få tilgang til vårt nyhetsbrev med informasjon om kommunikasjon, forutsatt at du har godkjent det gjennom dobbel opt-in-modellen for å motta slikt nyhetsbrev (i den utstrekning slik fremgangsmåte er påkrevd etter gjeldende rett). Dersom du har reservert deg mot markedsføringshenvendelser vil vi selvsagt respektere dette og du vil ikke motta slike meldinger. Du kan velge å reservere deg mot av markedsføringshenvendelser når som helst ved å bruke lenken for avslutning av abonnement som finnes i alle markedsføringsmeldinger eller ved å sende en e-post til hei@viljareiser.no.

4. Hvordan deler vi dine personopplysninger?

Nedenfor følger en liste over tredjepersoner som vi kan dele informasjon om deg med:

Gruppereiser

Før avreise sender vi ut en deltageroversikt til lederen på samme reise som deg. Denne oversikten inneholder ditt navn. Vi formidler også navn, noen ganger e-post og telefon til hoteller. Samt passopplysninger til flyselskap hvor dette trengs.

Tredjepartsleverandører

Noen ganger bruker vi leverandører for å gjøre det mulig å tilby våre tjenester, for eksempel når det gjelder finans- og betalingstjenester, kunde- og IT-tjenester. Slike leverandører er bundet av avtaler om behandling av personopplysninger som er i overensstemmelse med våre Retningslinjer for Personvern, og kan bare handle i tråd med våre instrukser.

Personer i nettverket ditt og allmennheten

Dersom du velger å publisere personopplysningene dine, som kontaktinformasjon, når du bruker våre tjenester, for eksempel ved å laste opp innhold til nyhetsrommet ditt eller ved å legge inn innlegg i andres kommentarfelt, gjør du denne informasjonen tilgjengelig for allmennheten, inkludert kontakter i nettverket ditt og våre kunder og brukere. Dersom du bruker tjenestene våre til å sende nyhetsmeldinger, vil e-postadressen din bli synlig for mottakere av nyhetsmeldingene.

Av sikkerhetsgrunner

Vi kan dele personopplysningene dine dersom det er påkrevd av lov, eller for å beskytte kundene våre, sikkerheten til våre tjenester og våre rettigheter.

5. Sikkerhetstiltak

Vi har en rekke sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysningene vi oppbevarer er trygge. Vi inngår avtaler med våre leverandører og partnere om behandlingen av dine personopplysninger for å sikre at opplysningene om deg blir behandlet i tråd med våre instrukser. Dersom personopplysningene dine blir overført til et selskap i et land utenfor EU/ EØS, inngår vi en avtale med mottakerselskapet for å regulere overføringen og behandlingen av personopplysninger inneholdende, for eksempel, klausulene i EUs standardkontrakter som har blitt godkjent av EU-Kommisjonen. Videre er det begrenset adgang til lagringsområder for personopplysninger, for eksempel må våre ansatte bruke personlig identifikasjon for å få tilgang til disse; et passord og brukernavn kreves for å logge seg inn i selskapsnettverket; vi har brannmurer og antivirusprogrammer og vi gjennomfører generelt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er nødvendige for å beskytte og forhindre uautorisert tilgang til dine personopplysninger.

6. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Du kan velge å avslutte ditt forhold til oss på et hvert tidspunkt, for eksempel ved å lukke kontoen din eller avslutte kontraktsforholdet mellom oss. Etter dette vil vi beholde personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med Retningslinjene for Personvern, og avslutte vårt forhold, men ikke lenger enn det som er tillatt etter gjeldende rett.

7. Dine rettigheter

Du har rett til å motta informasjon om personopplysningene dine som er lagret hos oss, uansett hvordan vi har innhentet dem. Dersom du ønsker å motta slik informasjon må du sende oss en skriftlig begjæring med ditt navn og din adresse. Begjæringen må være signert av deg og sendt til hei@viljareiser.no.

Dersom personopplysningene dine viser seg å være uriktige eller villedende har du rett til å begjære at personopplysningene blir rettet, sperret eller slettet. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger til enhver tid.

8. Oppdateringer

Noen ganger kan vi være nødt til å oppdatere eller endre disse Retningslinjene for Personvern. Dersom vi gjør det, vil vi informere deg på en passende måte, og vi ber deg om å lese grundig gjennom de oppdaterte Retningslinjene for Personvern. Dersom du godkjenner endringene, kan du fortsette å bruke våre tjenester. Dersom du derimot ikke godkjenner den nye versjonen av Retningslinjene for Personvern ber vi deg om å slutte å bruke våre tjenester og lukke kontoen din. På toppen av Retningslinjene for Personvern vil du se datoen for den nyeste oppdateringen av retningslinjene.