Vilja logo

Viljas samfunnsansvar

Vi forplikter oss til å strekke oss mot et mer bærekraftig reiseliv. For oss handler dette om å ta vare på både mennesker og miljø når vi reiser, i takt med at Vilja utvikles.

Når du reiser med Vilja skal du være sikker på at ferien får positive ringvirkninger. Vi skal ta vare på natur, miljø, kultur, tradisjoner og mennesker på stedene vi reiser til. Vi heier kvinner opp og frem, og gjennom både aktivitet og hvile legger vi til rette for god helse.

Vårt mål er å bli sertifisert som bærekraftsbedrift. For å få til dette samarbeider vi med Ecofric, slik at vi kan forstå, forbedre og rapportere på bærekraft.

Satsing på klima og miljø

Norge har som mål om å bli et lavutslippsland innen 2050. For å delta i det grønne skiftet samarbeider vi med Trefadder og Choose. Gjennom klimakompenserende tiltak vil vi sammen med kundene våre bidra til Norges satsing på oppfylle FNs bærekraftsmål nr. 13 og 15.

Viljas tiltak

 • Vi planter et tre per reisende kvinne gjennom Trefadder, et norskt selskap som jobber aktivt med karbonfangst gjennom treplanting.
 • Vi legger opp til flere reiser i Norge slik at man ikke trenger å fly
 • Vi forsøker å bruke kollektivtransport så langt det lar seg gjøre.
 • Vi har startet et nytt konsept «turist i egen by». Vi trenger ikke alltid reise langt, de nære opplevelsene er viktig for hverdagstrivsel.
 • Vi har gått over til en mer miljøbevisst host - leverandør av nettside, for å sørge for at vår nettside ligger på en server som kun går på fornybar energi.
 • Vi lager stadig flere reiser i Norge hvor du kan ankomme med tog.
 • Vi oppfordrer deg til å pakke litt mindre/lettere når du skal fly.

Helse i fokus

Kvinners fysiske og mentale helse er viktig for oss. Vi bidrar direkte til bedre folkehelse gjennom våre reiser med aktiviteter og kunnskapsdeling for å oppnå og ivareta en bedre fysisk og psykisk helse blant kvinner. I samarbeid med våre ledere bidra til FNs satsning på bærekraftmål nr 3.

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold (FN Sambandet)

Viljas tiltak for bedre helse

Fysisk aktivitet:

 • Vi gjennomfører treningsreiser, yogareiser, sykkelreiser, fotturer og aktive ferier
 • På treningsreisene våre har vi ekstra fokus på mestring og aktivitetsglede fremfor prestasjon
 • Flere av våre ledere snakker om veien til gode vaner som skaper hverdagstrivsel
 • Forskning viser at de som trener og lærer sammen knytter sterkere bånd og samhold. Det viser seg gang på gang på reisene våre, der mange får venner for livet av å prioritere fysisk aktivitet i gruppe.

Psykisk helse:

 • Vi retter lyset mot ensomhet blant kvinner. Ensomhet er noe som kan påvirke får helse i stor grad. Det å føle seg inkludert, en del av en gruppe, ha et nettverk er viktig for hvordan kvinner vil møte opp i samfunnet.
 • Yoga, medtasjon og pust spiller inn på både fysisk, psykisk og mental helse og er en stor del av vårt tilbud.

Tiltak direkte knyttet til kvinnehelse

 • Vi oppfordrer kvinner til å sjekke seg for livmorhalskreft, og følge livmorhalsprogrammet
 • Vi oppfordrer kvinner til å undersøke brystene sine
 • På reisene våre snakker vi om alt, også det som mange kvinner opplever som tabubelagt fortsatt i samfunnet. Vi snakker om skam rundt fødselsdepresjon, kvinners seksualitet, nytelse, overgangsalder, flink pike syndromet og janteloven. Dette skjer mer naturlig på noen reiser enn andre, men uansett hvilken reise en drar på vil det være plass til alle samtaleemner, spesielt knyttet til kvinnehelse.