Vilja logo

Viljas samfunnsansvar

Vi forplikter oss til å strekke oss mot et mer bærekraftig reiseliv. For oss handler dette om å ta vare på både mennesker og miljø når vi reiser, i takt med at Vilja utvikles.

Når du reiser med Vilja skal du være sikker på at ferien får positive ringvirkninger. Vi skal ta vare på natur, miljø, kultur, tradisjoner og mennesker på stedene vi reiser til. Vi heier kvinner opp og frem, og gjennom både aktivitet og hvile legger vi til rette for god helse.

Vårt mål er å bli sertifisert som bærekraftsbedrift ved innen 2024. For å få til dette samarbeider vi med Ecofric, slik at vi kan forstå, forbedre og rapportere på bærekraft.

Satsing på klima og miljø

Norge har som mål om å bli et lavutslippsland innen 2050. For å delta i det grønne skiftet samarbeider vi med Trefadder og Choose. Gjennom klimakompenserende tiltak vil vi sammen med kundene våre bidra til Norges satsing på oppfylle FNs bærekraftsmål nr. 13 og 15.

Viljas tiltak

  • Vi planter et tre per reisende kvinne gjennom Trefadder, et norskt selskap som jobber aktivt med karbonfangst gjennom treplanting.
  • Vi legger opp til flere reiser i Norge slik at man ikke trenger å fly
  • Vi har startet et nytt konsept «turist i egen by». Vi trenger ikke alltid reise langt, de nære opplevelsene er viktig for hverdagstrivsel.
  • Vi vil klimakompensere for hver eneste kjøpte flybillett gjennom Choose.
  • Vi har gått over til en mer miljøbevisst host - leverandør av nettside, for å sørge for at vår nettside ligger på en server som kun går på fornybar energi.
  • Vi lager stadig flere reiser i Norge hvor du kan ankomme med tog.
  • Vi oppfordrer deg til å pakke litt mindre/lettere når du skal fly.

Kvinnehelse i fokus